• HISTORIE A PREZENTACE SPOLEČNOSTI

  MAGNETOTERAPIE DIMAP

  Pro vývoj, výrobu, prodej a servis elektronických přístrojů, byla v roce 1990 založena firma Jaroslav Martínek, se sídlem v Kladně. Produktem firmy byly převážně zdravotnické prostředky pro magnetoterapii. Na tato zařízení bylo v roce 2001 firmě uděleno, Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. Praha, rozhodnutí o označování svých výrobků českou značkou shody.


  Postupem času a zvýšením zájmu zákazníků začala firma rozvíjet výrobu zdravotnických prostředků pro magnetoterapii řady DIMAP. Vývojová skupina firmy vyvinula a poté vedení firmy uvedlo na trh dávkovač plynových injekcí, na který firma dostala v roce 2003, od Strojírenského zkušebního ústavu s. p. Brno certifikát, který osvědčuje shodu o technických požadavcích na tyto výrobky.


  Vedení firmy se od začátku své činnosti snažilo a snaží vyrábět své produkty v co největší kvalitě. Roku 2000 dostala firma certifikáty jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 46 001.


  Před skončením platnosti výše uvedených certifikátů, tj. v roce 2003, byl zaveden ve firmě systém řízení jakosti podle nových norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485:2003. V témže roce byl ve firmě proveden certifikační audit o vhodnosti a účinnosti řízení systému jakosti a na jeho základě byly uděleny, certifikačním orgánem – Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. Praha –, certifikáty jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485:2003.


  V roce 2004 rozhodlo vedení firmy vytvořit, ze stávající firmy „Jaroslav Martínek“, společnost s ručením omezeným a změnit její název, který by vystihoval vyráběný produkt. Od února roku 2005 je firma „Jaroslav Martínek“ změněna na společnost s ručením omezeným a v obchodním rejstříku je vedena pod názvem MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o., se sídlem Huťská 273, 272 01 Kladno, kterou zastupuje Jaroslav Martínek, jednatel – ředitel.


  V současné době patří mezi produkty společnosti zdravotnické prostředky pro magnetoterapii řady DIMAP V určené pro zdravotnická zařízení. Pro domácí léčbu jsou vyráběny řady DIMAP 2000 a DIMAP D2000 Technimag. Dalším produktem vyráběným a dodávaným společností na trh jsou podkožní dávkovače CO2 řady INDAP a INDAP Insuf.


  Dnešní výroba je řízena zavedeným systémem kvality, kde na jeho základě, všichni pracovníci společnosti, vynakládají své úsilí k tomu, aby jejich produkty dosahovaly vysokých parametrů.


  Top produky

  Technimag SOLENOID
  ....
  Skladem
  Cena: 38.970,-Kč
  info o produktu
  DIMAP V - typ Arduino
  Magnetoterapie pro
  profesionály ....
  Skladem
  Cena: 53.349,-Kč
  info o produktu
  Základní sada aplikátorů
  Magnetoterapie pro
  profesionály ....
  Skladem
  Cena: 40.716,-Kč
  info o produktu
  SADA INDAP INSUF
  Podkožní plynové
  injekce ....
  Skladem
  Cena: 48.267,-Kč
  info o produktu