KATALOG

Kontraindikace magnetoterapie DIMAP

 

Kontraindikace magnetoterapie absolutní

 • Těhotenství - jako předběžná opatrnost, i když veškeré experimentální práce popírají negativní vliv magnetických polí, nicméně u lidí není zcela jasno, v rámci předběžné opatrnosti.
 • Kardiostimulátor, infuzní pumpa - může být ovlivněna jejich funkce.
 • Hyperfunkce (zvýšená funkce) štítné žlázy, nadledvin, v rámci předběžné opatrnosti.
 • Myasthenia (chorobná svalová slabost) gravis - spekulativní, založeno na poznatku o spasmolytickém (uvolnění křeče) účinku magnetických polí, v rámci předběžné opatrnosti.
 • Krvácivé stavy jakéhokoliv původu - hemofilie
 • Onemocnění hypothalamu a hypofýzy (podvěžku mozkového)
 • Těžká plísňová onemocnění - nečetná klinická pozorování popisují zhoršení plísňových onemocnění prstů nohou, pokud byla exponována hlezna
 • Akutní virová onemocnění v rámci předběžné opatrnosti.
 • Aktivní tuberkulóza - ojedinělá klinická pozorování, (i když více prací popisuje pozitivní působení i zde), v rámci předběžné opatrnosti.
 • Zhoubné nádory i v anamnéze (předchorobí) - jako předběžná opatrnost. Doporučená konzultace s onkologem
 • Psychózy - spekulace na základě změny chování při experimentech, v rámci předběžné opatrnosti.
 • Diabetes mellitus – cukrovka u mladistvých.
 • Poruchy citlivosti v místě aplikace.
 • Oblast velkých sympatických pletení.

 

Kontraindikace magnetoterapie relativní

 • Záchvatovitá neurologická onemocnění
 • Těžká ateroskleróza (onemocnění tepen char. tvorbou tukových, vazivových a ateromových plátů, usazováním cholesterolu a zmožením vaziva ve vnitřní vrstvě tepenné stěny)
 • Menstruace žen.
 • Lidé s výraznou převahou tonu parasympatiku (nerv útrobní nervové soustavy)
 • Bolesti neznámého původu
 • Neznámá diagnóza, příčina zdravotních obtíží

 

Vedlejší účinky

 • Zklidnění až usnutí během léčby.
 • Bolesti hlavy nebo závratě během procedury.
 • Závratě či kolapsové stavy po aplikaci (u hypotoniků).
 • Nauzea či průjem po ukončení aplikace.
 • Vzestup bolesti artrotických kloubů nebo iritovaných nervových kořenů během aplikace.

 

  ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

 • Je třeba věnovat pozornost pacientům jak s hypotenzí (nebo sklony k ní), tak hypertonikům. Může dojít k výraznému poklesu TK se všemi průvodními jevy. Tato reakce však obvykle mizí během 30 minut po skončení expozice. Dále pak po prvních 5 expozicích dochází k adaptaci.
 • Přesto, že zatím nejsou známy negativní embryotropní účinky polí generovaných naším zařízením, doporučujeme vyloučit z důvodu předběžné opatrnosti z obsluhy ženy těhotné a dále i přes prakticky vyloučené možné negativní působení magnetických polí, opět v rámci předběžné opatrnosti nedoporučujeme manipulovat s aplikátory, pokud je přístroj v chodu.
 • Zvláštní opatrnost lze doporučit u lidí trpících nízkým nebo velmi vysokým tlakem krevním.
 • Zvláštní opatrnost lze doporučit u lidí, který je pod vlivem farmak nebo je nemocen nebo invalida.  Pacient musí být pod dohledem obsluhujícího personálu.
 • Zvláštní pozornost při kombinaci s jinými druhy léčby.
 • Experimentálně byla zjištěna mírná synergie (součinnost) s fenylbutazonem.
 • Mírný antagonismus (vzájemně se rušící) se salicyláty a výrazný antagonismus (rozpor) se steroidy.

 


Jsme také na Facebooku